Privacywetgeving

Vorig berichtVolgend bericht

Privacywetgeving

Dinsdag 17 juli 2018

Zoals je wellicht in de media hebt langs zien komen, is de privacywetgeving veranderd. Er is een nieuwe wet gekomen over dit onderwerp, de AVG. Dit heeft ook consequenties voor Solis. Hier wil jullie hier graag iets over vertellen.

Als vrijwilliger kom je op een aantal manieren in aanraking met privacy. Allereerst geef je zelf je gegevens aan Solis  en je moet erop kunnen vertrouwen dat er binnen de organisatie op een goede manier met deze gegevens wordt omgegaan. Hoe we dit doen, kun je lezen in de privacyverklaring. Er staat beschreven hoe we omgaan met jouw gegevens en wat jouw rechten zijn als het om jouw gegevens gaat. Deze verklaring staat binnenkort op de website van Solis en op Intranet.

Daarnaast kun je tijdens je werk in aanraking komen met persoonsgegevens van cliënten en collega’s. Ook krijg je als vrijwilliger vaak persoonlijke informatie van cliënten te weten of te horen. Het is belangrijk je te realiseren dat je hier op een integere manier mee omgaat. Zoals jezelf zou willen dat anderen omgaan met jouw privé informatie.

De nieuwe privacy regels kunnen ook impact hebben op werkwijzen binnen Zorggroep Solis. Zo mogen wij niet meer informatie delen dan nodig is voor het doen van je taak als vrijwilliger. Dit kan soms onhandig lijken maar het is goed om je te realiseren dat het nodig is om aan de wet te kunnen voldoen. Bij het centraal stellen van de cliënt hoort ook het zorgvuldig omgaan met gegevens.  

Cathy Hoorweg,

Functionaris Gegevensbescherming

Privacywetgeving
MenuOntdek nu de zorgwijzer