Wat is het

Het probleem

In 2020 zullen in Deventer ongeveer 1700 mensen met dementie thuis wonen met behulp van mantelzorgers en vrijwilligers. Door de huidige overheidsmaatregelen lopen zij de komende jaren een steeds groter risico, veelal onzichtbaar, verder overbelast te raken.

Oplossing

Voor mantelzorgers staat de situatie van diegene die zij verzorgen voorop. Er is pas ruimte voor het welzijn van de mantelzorger zelf als er goede ondersteunende vervanging is, die bovendien bekend is met en getraind is in complexe situaties zoals dementie.

Door goed getrainde vervanging te bieden is de eerste barrière voor ondersteuning van de mantelzorger genomen. Deze vervanging kan incidenteel of regelmatig (structureel maximaal twee dagdelen per week). Activiteiten die ondernomen worden kunnen zijn: gezelschap houden, een spelletje doen of gewoon een wandeling maken, tot actief deelnemen aan sport en beweging (zeer belangrijk binnen de ouderenzorg), eventueel begeleid vanuit een zorgcentrum (wordt al georganiseerd). Verpleegkundige en verzorgende taken behoren niet tot de werkzaamheden.

Mantelzorgers én vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de coördinator van Will. Hiervoor is geen CIZ indicatie nodig, ook geen verwijzing van een arts of andere zorgverlener.

De professionele Will-coördinator maakt op een zo kort mogelijke termijn een afspraak voor een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag en wensen worden doorgenomen. De coördinator zoekt vervolgens een vrijwilliger die het beste bij de situatie ingezet kan worden. Een zorgvuldige koppeling, ook op persoonstypering, is voor alle betrokkenen van groot belang voor een duurzame match. Zorggroep Solis /Solis thuiszorg fungeert daarnaast als achterwacht voor de mantelzorgvervanger in geval van urgente vragen en/of calamiteiten.

MenuOntdek nu de zorgwijzer